تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴
مراحل دریافت تابعیت
1- نسبت به تکمیل فرمها در سه نسخه برای هر نفر اقدام گردد (دانلود فرم شماره 1) (دانلود فرم شماره 2) (دانلود فرم شماره 3) (دانلود فرم شماره 4)
2- کلیه مدارک درخواستی و فرمها در پوشه سبز رنگ قرار داده شود (برای هر نفر یک پوشه) دانلود فایل مدارک مورد نیاز
3- با کارشناس فرمانداری شهرستان خود تماس گرفته و نوبت اخذ گردد دانلود شماره تماس کارشناسان فرمانداریهای شهرستان
4- در موعد نوبت گرفته شده به فرمانداری مربوطه مراجعه گردد.

لازم به ذکر است از پذیرش افراد بدون ماسک خودداری می گردد.
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی