حلسه شورای اداری شهرستان راز و جرگلان
حلسه شورای اداری شهرستان راز و جرگلان
به ریاست فرماندار و سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
منبع روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۵۰۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی