جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان
به ریاست معاون برنامه ریزی وهمامنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
منبع روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۶۰۶

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی