نشست ویدئو کنفرانس استانداران خراسان شمالی جمهوری اسلامی و آخال ترکمنستان
نشست ویدئو کنفرانس استانداران خراسان شمالی جمهوری اسلامی و آخال ترکمنستان
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۹۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی