نشست فصلی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
نشست فصلی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی