افتتاح متمرکز از واحدهای مسکونی محرومین استان خراسان شمالی (رازوجرگلان) با حضور جناب آقای مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
افتتاح متمرکز از واحدهای مسکونی محرومین استان خراسان شمالی (رازوجرگلان) با حضور جناب آقای مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۵۴۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی