بازدید استاندار خراسان شمالی از سایت دانشگاهی مرکز استان
بازدید استاندار خراسان شمالی از سایت دانشگاهی مرکز استان
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی