شرکت  استاندار محترم و همراهان در مراسم ترحیم مادر دکتر قربانی نماینده مجلس
شرکت استاندار محترم و همراهان در مراسم ترحیم مادر دکتر قربانی نماینده مجلس
عکس:نوید عسکری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی