شرکت مدیرکل حوزه استاندار در مراسم ترحیم مادر دکتر قربانی نماینده مجلس
شرکت مدیرکل حوزه استاندار در مراسم ترحیم مادر دکتر قربانی نماینده مجلس
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی