کارگروه تخصصی امور اقتصادی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
کارگروه تخصصی امور اقتصادی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
عکس:علی عباس زاده
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی