معرفی معاون اجرایی مدیرکل حوزه استاندار خراسان شمالی
معرفی معاون اجرایی مدیرکل حوزه استاندار خراسان شمالی
معاون اجرایی مدیرکل حوزه استاندار خراسان شمالی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار معرفی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، با حضور دکتر مهرداد ابراهیمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، علیرضا عنایت به عنوان معاون اجرایی مدیرکل حوزه استاندار معرفی شد و کار خود را آغاز کرد.
وی که کارشناس ارشد علوم اجتماعی است و 11 سال سابقه کار وزارت کشور دارد، پیش از این در سمت هایی ازجمله معاون مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری، رئیس گروه های طرح و اجرا و امور امنیتی، دبیر کارگروه امنیتی و انتظامی شورای پدافند غیرعامل استان و مسئول دبیرخانه های شورای پدافند غیرعامل و ستاد امنیت انتخابات خراسان شمالی خدمت کرده است.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
منبع اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۰۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی