شیوه نامه پویش ایده های برگزیده روستاییمحورهای پویش عبارتند از:۱. ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت محلی، کارآفرینی و اشتغال روستایی۲. بهبود وضعیت مدیریت پسماند و بهداشت محیط ۳. بهبود وضعیت حمل و نقل روستایی ۴. بهبود وضعیت توسعه کالبدی۵. مدیریت بحران و ایمنی روستا ۶. توسعه گردشگری ۷. ایجاد نشاط اجتماعی و اوقات فراغت ۸. جلب مشارکت های مردمی
در صورتی که موارد بالا را مطالعه کرده اید و می خواهید ایده خود را ثبت کنید بر روی دکمه تایید و ادامه کلیک کنید.