فرم زیر را جهت ارائه پیشنهادات خود در خصوص پورتال جدید استانداری خراسان شمالی تکمیل و ارسال نمائید.* نام و نام خانوادگیپست الکترونیکتلفن تماس* پیشنهاد