۱۳۹۷/۱۱/۰۳
اطلاعات شخصی
* نام خانوادگی :
* نام :
* نام پدر :
* شهر محل تولد :
* شماره شناسنامه :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* تاریخ تولد :
* مذهب :
* کد ملی :
* مدرک تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
* دانشگاه محل تحصیل :
* آدرس محل سکونت :
* تاریخ اعزام به خدمت :
* وضعیت ایثارگری :
* وضعیت حمایتی :
* وضعیت تاهل:
* تعداد فرزندان :
* آپلود رزومه :
* اسکن شناسنامه :
* اسکن کارت ملی :
* اسکن برگه اعزام به خدمت :
* اسکن مدرک تحصیلی:
انتخاب تاریخ   //
سراسری  آزاد اسلامی  پیام نور  غیر انتفاعی  علمی کاربردی  سایر 
انتخاب تاریخ   //
فرزند شهید  فرزند جانباز  برادر شهید  سایر...  هیچ کدام 
کمیته امداد  سازمان بهزیستی  سایر...  هیچ کدام 
متاهل  مجرد 
(لطفا اطلاعات خود را به صورت فشرده آپلود نمایید)
صحت اطلاعات فوقم ورد تایید اینجانب
می باشد و در صورت عدم درج مشخصات صحیح درسامانه استانداری نسبتبه حذف سهمیه امریه و ارجاع به ارگان های قانونی اقدام می نماید
اطلاعات تحصیلیمشخصات اعزام
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)